در حال بارگذاری

پرسش و پاسخ

پاسخ به

پرسش های متداول در زمینه خرید ممبر تلگرام

چه زمانی پس از پرداخت سفارش تحویل داده میشود؟

فورا پس از پرداخت ثبت سفارش خرید ممبر تلگرام انجام میشود ولی زمان تحویل از ۱۰ دقیقه تا ۲۴ ساعت متغییر است و بستگی به حجم کاری ما دارد.

آیا اعضای ارسالی ریزش می کنند؟

طبیعی هست که ممبر واقعی ریزش داشته باشد ولی میزان ریزش بستگی به کیفیت کانال و مدیریت دارد و از ۰ تا ۲۰ درصد ریزش به همراه خواهد داشت

ممبرها بازدید دارند؟

بله چرا که با کمک برنامه تلگرام اد می شوند ولی به صورت میوت عضو کانال خواهند شد و حدود ۱۰ درصد بازدید به همراه خواهند داشت.

آسان و با اطمینان خرید کنید

انتخاب کنید